KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY

Ponuka služieb:

 • zabezpečenie hodnotenia kozmetických výrobkov pre zdravie ľudí
 • ohlásenie výroby kozmetiky
 • ohlásenie o použitých látkách vo výrobkoch potrebných na účely lekárského ošetrenia

Kozmetický výrobok je látka alebo prípravok určený na vonkajšie časti ľudského tela a to pokožku, vlasový systém, nechty, pery, vonkajšoe pohlavné orgány, ďalej zuby a sliznicu ústnej dutiny s úlohou čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť, udržiavať ich v dobrom stave alebo kordinovať ľudské pachy.

Požiadavky na označovanie kozmetických látok:

 • obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu,
 • dovozcu
 • nominálny obsah v čase balenia
 • dátum minimálnej trvanlivosti
 • pdmienky používania a upozornenia
 • identifikácia výrobnej dávky
 • účel použitia
 • zoznam zložiek ( názvy INCI)